POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la llei de protecció de dades, mitjançant l'emplenament d'aquest formulari autoritzes al Club Nàutic Poblenou (Escudería Nàutic SL) a posar-se en contacte amb tu per facilitar-te la informació que ens sol·licitis.

www.clubnauticpoblenou.com
@clubnauticpoblenou
whatsApp +34 697 491 047

 

 

Política de Privacitat

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS En navegar pel lloc web www.clubnauticpoblenou.com,d'ara endavant el Lloc Web o lloc,i emplenar un formulari de sol·licitud d'informació a ESCUDERIA NAUTICA SL o CLUB NÀUTIC POBLENOU, segons la seva ubicació geogràfica (en endavant CNP), implica el seu coneixement   iacceptació per part de l'USUARI. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSICE) i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, el titular informa l'USUARI dels següents aspectes legals:

 • CnP es pren molt seriosament la protecció de dades i la seguretat dels seus usuaris i fa tot el que està al seu abast per complir amb les disposicions legals vigents. Les teves dades et pertanyen i segueixen sent teves.
 • El CNP compleix amb la Llei n ° 78-17 de 6 de gener de 1978 sobre el tractament de dades, arxius i llibertats i el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals (el "RGPD") (col·lectivament, les "Normes Aplicables").

Aquesta política de privacitat li proporciona tota la informació requerida per la normativa aplicable sobre les condicions de recollida i tractament de les seves dades personals. A més, el CNP utilitza cookies d'audiència per al funcionament de la plataforma. Us convidem a consultar l'apartat Gestió de cookies sobre aquest tema. Per a més informació general sobre protecció de dades de caràcter personal, pot consultar la pàgina web de la Unió Europea, a la pàgina dedicada al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_es

 1. Responsable del tractament

L'empresa CNP (ESCUDERIA NAUTICA),societat anònima amb CIF B42922542, amb domicili social al C/Can Patoi, 7, 08394 , Sant Vicenç de Montalt, Barcelona, actua com a responsable del tractament:

 • Per a sol·licituds i fullets de contacte.
 • Per a les cookies i altres marcadors utilitzats en el lloc web.

Per a totes les consultes relacionades amb les seves dades personals, si us plau utilitzi l'adreça postal anterior o la següent adreça de correu electrònic: info@clubnauticpoblenou.com. En cas de sol·licitud de contacte o fulletó per part d'una entitat del CNP,aquesta entitat del CNP serà responsable del tractament corresponent en les condicions establertes en aquesta política de privacitat.

 1. Mètodes de recollida i tractament de dades

Quan accediu i navegueu pel lloc, el CNP recopila i tracta dades personals que us concerneixen, en particular quan empleneu el formulari de contacte en línia del lloc. 2.1 Les dades que concernen les dades personals són informació que identifica, directament o indirectament, una persona física. El CNP recopila informació sobre vosaltres: – Quan introduïu i envieu una sol·licitud de contacte o un fulletó. – En navegar pel Lloc Web. Entre les dades que el CNP recull en l'esmentat marc, poden incloure:

 • Dades de contacte, com ara cognoms, nom, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon;
 • Dades relacionades amb la teva carrera professional;
 • Dades de connexió, com ara l'adreça IP del teu terminal i informació relacionada amb la teva navegació.

2.2 Finalitats de la recollida de dades i base jurídica Les seves dades es tracten amb les següents finalitats:

 • Tramitar les sol·licituds realitzades a través del formulari del lloc web.
 • Conservar la informació que heu transmès al CNP per tal d'integrar-la a la base de dades d'aplicacions.
 • Estableix estadístiques generals sobre el trànsit del lloc.
 • Millorar el funcionament del lloc web.
 • Enviar butlletins informatius a les persones que s'hagin subscrit prèviament.

Aquests tractaments es realitzen sobre la base dels interessos legítims del CNP, principalment orientats a assegurar l'afiliació dels seus assessors i millorar i optimitzar el funcionament del lloc.

 1. Destinataris de les dades

 Les seves dades podran ser comunicades: – Al personal administratiu encarregat d'assignar les sol·licituds de contacte dins del CNP en qüestió; – Als responsables de comunicació dins del CNP i les seves filials; – Als proveïdors de serveis de TI del CNP en el marc estricte dels seus serveis en nom del CNP; – A les autoritats administratives o judicials autoritzades per llei. – A l'assessor del CNP per respondre a la sol·licitud de contacte. Les dades transmeses per CNP International als proveïdors de serveis només poden ser utilitzades per aquests últims en l'estricte context del seu servei en nom del CNP. CnP selecciona i ordena rigorosament els proveïdors de serveis per escrit.

 1. Període de retenció 

El CNP conserva les dades relacionades amb la sol·licitud:

 • Mentre duri el procediment d'afiliació i després, en cas d'acord contractual, durant el període que l'vincularà a l'entitat del CNP;
 • En absència d'afiliació i llevat que s'hi oposi, durant un període de 2 anys des de l'últim contacte a la base de dades del CNP, llavors per un període de 4 anys a altres efectes.
 1. Els teus drets

D'acord amb les lleis aplicables, teniu l'opció de: – Oposar-vos, en qualsevol moment per motius relacionats amb la vostra situació particular, al tractament de les vostres dades; – Accedir a totes les seves dades tractades pel CNP. – Rectificar i actualitzar les seves dades tractades pel CNP. – Obtenir la supressió de les seves dades tractades pel CNP en les condicions i límits previstos per la Normativa Aplicable i, per proporcionar al CNP directrius relacionades amb la destinació de les seves dades després de la seva mort. En cas d'exercici del seu dret d'oposició, el CNP deixarà de tractar les seves dades, llevat que hi hagi motius legítims i imperiosos per al tractament, o per garantir el reconeixement, l'exercici o la defensa dels seus drets davant els tribunals, d'acord amb la Normativa aplicable. En el seu cas, el CNP l'informarà dels motius pels quals els drets que desitja exercir no poden quedar satisfets plenament o parcialment. Per exercir els teus drets, només has d'enviar una carta o un correu electrònic, tenint cura de demostrar la teva identitat (menciona el teu nom, nom, adreça i adjunta una còpia del teu document d'identitat, llevat que acrediti la teva identitat d'una altra manera) a:

 • A Espanya: CLUB NÀUTIC POBLENOU -Escuderi Nàutic S.L. – C/Can Patoi, 7 – SANT VICENÇ DE MONTALT 08394 – B42922542 – info@clubnauticpoblenou.com

 

 1. Resolució de controvèrsies relatives al tractament de les seves dades

En cas de disputa sobre el tractament de les seves dades, pot dirigir la seva reclamació al CNP sobre les dades de contacte esmentades en l'article anterior. El CNP s'esforçarà per trobar una solució satisfactòria, d'acord amb la normativa aplicable. En absència de resposta del CNP o si la disputa persisteix, tens la possibilitat, d'acord amb la Normativa aplicable, de presentar una reclamació davant la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats o l'autoritat de control de l'Estat membre de la Unió Europea en què resideixis habitualment.

 1. Seguretat

El CNP aplica diverses mesures per protegir les teves dades contra el robatori d'identitat o el robatori. Un tallafocs protegeix la infraestructura del lloc al qual esteu accedint i les contrasenyes estan xifrades. No obstant això, tot i que el CNP treballa per protegir el seu lloc web amb els mitjans tècnics i organitzatius adequats per garantir la protecció contra el tractament no autoritzat o il·legal de la informació personal i contra qualsevol pèrdua, dany o destrucció accidental d'aquestes, no té cap manera de garantir l'absoluta seguretat de les dades personals.  

 1. Gestió de cookies

Cnp utilitza cookies en el lloc. Les cookies utilitzades en el lloc tenen les següents característiques: – Algunes d'elles són necessàries per permetre el correcte funcionament del lloc; – Altres són el mesurament de l'audiència i les cookies de navegació. Aquestes cookies permeten mesurar l'audiència dels diferents continguts i seccions, així com la navegació dels usuaris d'Internet, amb la finalitat d'optimitzar, desenvolupar i millorar el Lloc. La vida útil d'aquestes cookies en el seu ordinador no supera els tretze (13) mesos a la Unió Europea. Podeu optar per rebutjar el públic i les galetes de navegació a través del complement Metomic, accessible quan entreu al lloc.

CLUB NAUTIC POBLE

Adreça:

Club Nàutic Poblenou

Avd. Litoral s/n

Deslligat del bell mar

08005 Barcelona

contacte:

Mòbil 697 49 10 47

E-mail info@clubnauticpoblenou.com

 

Horari:

Estiu de 10h a 20h

Hivern de 10h a 18h

Col·labora: